- เมื่อซื้อเอลเฟ่นแผ่นรองตัด ครบ 5,000 บาท รับทันที เอลเฟ่นแฟ้มซองพลาสติก 1 โหล (ตั้งแต่วันนี้- 31 ธันวาคม 2558)

เมื่อซื้อปากกาลบคำผิดเอลเฟ่นรุ่นใดก็ได้ ครบ 5,000 บาท รับทันที เอลเฟ่นแฟ้มซองพลาสติก 1 โหล (ตั้งแต่วันนี้-31 ธันวาคม 2558)