เอลเฟ่นแฟ้มโชว์เอกสาร 4443 A4 เป็นแฟ้มโชว์เอกสารปกผลิตจากกระดาษแข็ง หุ้มด้วยพลาสติก Duraplast ทั้งเล่ม กันน้ำ กันรอยขีดข่วน

เอลเฟ่นปากกาลบคำผิด รูปแบบใหม่ !!!

เพิ่มสีสันและความน่ารัก น่าใช้งาน ให้กับเอลเฟ่นปากกาลบคำผิด ได้แก่ ปากกาลบคำผิด รุ่น 2454 , ปากกาลบคำผิด รุ่น (Mare Mare) , ปากกาลบคำผิด รุ่น (Mai Mai)

- เมื่อซื้อปากกาลบคำผิดรุ่นใดก็ได้ ครบ 5,000บาท รับทันทีเอลเฟ่นแฟ้มซองพลาสติก 1 โหล

 

     ปากกาลูกลื่นเอลเฟ่น สินค้าใหม่สำหรับคนพิเศษเพืิ่อคุณ ปากกาลิโซ่ (LISO DF PEN S SERIES) จำนวน  5 รุ่น (Liso 101 , Liso Sandy , Liso Snowy , Liso Spectra , Liso Stella)