สินค้าแบรนด์ "ELFEN" ได้รับการสร้างสรรค์ พัฒนา และคัดสรรคุณภาพตามมาตราฐษนของบริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จำกัด มาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ภายใต้แนวคิดสินค้าแบรนด์เอลเฟ่นเป็นสินค้าเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานในราคาคุ้มค่าเมื่อเทียบกับคุณภาพสินค้าที่ได้รับ โดยมีสินค้าหลากหลายประเภท ได้แก่ แฟ้ม , สมุด , ดินสอ , คัตเตอร์ , กรรไกร , เทป , ขี้ผึ้งนับแบงค์ , ลวดเย็บ ,   เครื่องเย็บ และอีกมากมาย

               สินค้าแบรนด์เอลเฟ่นแม้จะเป็นสินค้าราคาย่อมเยาว์แต่ก็ผ่านตามข้อกำหนดคุณภาพของบริษัทเช่นกัน โดยต้องมีการคัดเลือกสินค้าจากผู้ผลิตสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีการใช้วัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่ได้มาตราฐาน และเกณฑ์การตรวจสอบที่เข้มข้น

           ปัจจุบันสินค้าเอลเฟ่นจึงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางภายในประเทศและได้รับการยอมรับ อีกทั้งยังเติบโตอย่่างต่อเนื่องในหลายภูมิภาคทั่วโลก